ANGLIČTINA - ENGLISH - ANGLIČTINA - ENGLISH

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ

Anna Kinovičová LINGUA Ústí nad Labem

Překlady poskytuji nejčastěji pro oblast Ústí nad Labem, Ústecký kraj a také pro Prahu

O nás

O firmě

Představuji vám svou firmu, založenou v roce 1992, která se věnuje převážně poskytování profesionálních služeb překladatelských a tlumočnických. Nově nabízím i jazykové poradenství a korektury textů v českém i anglickém jazyce.

Jako tlumočnice při Krajském soudu v Ústí nad Labem zjišťuji také překlady právních textů a textů ekonomických a odborných z dalších oborů. O pomoc se na mne obracejí velmi často i občané, kteří potřebují přeložit osobní doklady, smlouvy, včetně úředních překladů listin potřebných pro život, práci a studium v zahraničí. Mezi častými klienty jsou anglicky mluvící cizinci, kteří jsou zvání k interview na cizinecké policii v souvislosti se svým rozhodnutím žít či pracovat na území České republiky.

Jako soudní tlumočník jsem vedená v evidenci znalců a tlumočníků – justice, jsem dlouholetým členem Komory soudních tlumočníků (KST ČR) jako profesní organizace sdružující soudní překladatele a tlumočníky podle zákona č. 37/1967 Sb. ve znění novel.

O sobě

Na samém začátku bylo studium učitelství na PF Ústí nad Labem a další studium na FF UK. Moje studia byla zakončena doktorskými diplomy – v roce 1991 (PhDr.) na FF UK a v roce 2010 na PF UK (Ph.D.) Následovala řada dalších kvalifikačních studií v UK, USA, dále doplňkové studium právnické organizované Právnickou fakultou a v dalších letech následovala řada vzdělávacích programů a kurzů, kterými jsem získávala vzdělání a zkušenosti v tlumočnickém a překladatelském oboru.

Od roku 1992, kdy byla firma založena, jsem prošla bohatou praxí v mnoha oborech v souvislosti s působením jako soudní tlumočnice při Krajském soudu v Ústí nad Labem, jednak při svém působení jako odborný asistent na vysoké škole. Tato praxe zahrnovala překlady článků, knih, přednášek a tlumočení na konferencích, překlady odborných článků z výše uvedených oblastí, vypracování grantových materiálů a překlady do výběrových řízení. V současné době, po ukončení učitelské profese, pokračuji v překladatelské činnosti a na svém kontě mám tisíce překladů soudních i nesoudních. V souvislosti s tím i velké množství spokojených zákazníků, kteří se často vracejí.

Proč volit právě tuto firmu

Můj zájem se soustřeďuje především na kvalitu a profesionálnost a veškeré mé úsilí v této oblasti směřuje k tomu, abych vyhověla všem požadavkům zákazníka a předala přeložené materiály včas a spolehlivě, popř. poskytla zákazníkům veškeré doprovodné služby,
které s překladem mohou souviset.
Služby

Překlady textů z angličtiny do češtiny a zpět

Příklady soudních překladů:

Příklady nesoudních překladů (běžných i odborných)

Nejčastěji překládané obory

Služby

Tlumočení bez ověření i s ověřením

Soukromá firma Lingua zajišťuje od roku 1992 profesionální tlumočení pro fyzické i právní subjekty.

Nabízíme kompletní tlumočnické služby, konsekutivní i simultánní tlumočení. Pomůžeme vám zajistit jakoukoliv akci, ať už půjde o soudní líčení, menší obchodní jednání nebo firemní konferenci.

Ceník překladů

Naceňování různých typů překladů se provádí individuálně, protože je často ve hře mnoho faktorů ovlivňujících cenu. Jelikož nejsem plátce DPH, cena je vždy uváděna bez této sazby. Jednou normostranou se rozumí 1800 úhozů s mezerami.

Poskytována je množstevní sleva (u 20 a více normostran) a také poskytuji slevu u standardizovaných dokumentů (překlad rodného listu, výpisu z trestního rejstříku apod..)

Služba

Cena

Překlady běžných textů, emailové korespondence a jiných dopisů informativního rázu

od 300 Kč/NS

Cena soudních překladů

od 350 Kč/NS

Ceny překladů odborných a terminologicky náročných (cena zde zahrnuje korekturu rodilého mluvčího a případně i další typy korektur)

350-450 Kč/NS

Komplexní jazyková korektura češtiny (pravopis, gramatika, stylistika)

od 50 Kč/NS

U soudních překladů doporučuji klientům informovat se, zda potřebují překlad originálního dokumentu. V případě, že se nepřekládá originál, je nutné nechat překlad svázat s ověřenou kopií. Ověřené kopie je možno získat od České pošty, u notáře či na městských úřadech.

Ceník tlumočení

Jelikož nejsem plátce DPH, u cen nejsou účtovány tyto sazby.

Doporučuji zákazníkovi nechat si nacenit úkon vždy individuálně

Služba

Cena

Hodinová sazba u běžného tlumočení informativního rázu

600 Kč/hod.

U soudního tlumočení (např. komunitního tlumočení na cizinecké policii, tlumočení notářských a jiných právních úkonů) je hodinová sazba

700 Kč/hod.

Cena za soudní tlumočení svatebního obřadu

2 000 Kč v místě bydliště

U konsekutivního tlumočení workshopů s hodinovou sazbou např. u seminářů, workshopů, pracovních porad a jiných delších akcí je možno se dohodnout na půldenním (4-hodinovém) či celodenním (8-hodinovém) tlumočení.

750 Kč/hod.

Orientační ceny jazykových a dalších korektur

Korektury textů v českém jazyce: 100,- Kč za 1 normostranu.
Samostatná korektura v anglickém jazyce (u odborného textu či textu pro publikování
v zahraničním časopisu): 100 – 150 Kč/1NS podle kvality textu.

Kontakt

Kontaktujte nás

Potřebujete překladatele a tlumočníka? Napište nám nebo zavolejte!

Adresa

V Zahrádkách 810/18, 400 01 Ústí nad Labem

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2022 Všechna práva vyhrazena | Anna Kinovičová, Ph.D. | Ústí nad Labem